frontimage
Management Consultants
uit het internationale bedrijfsleven

Telecommunicatie

Telecommunicatie heeft de wereld kleiner gemaakt. Als vanzelfsprekend kunnen wij met iedereen, waar ook ter wereld, rechtstreeks kontakt maken. Het vrijgeven van de telecommarkt heeft geleid tot vele nieuwe (virtuele) operators en tot een explosie aan producten en diensten. Als gevolg daarvan zijn de achterliggende systemen en processen steeds complexer geworden, zowel van de commerciële systemen als de B2B systemen.
De consultants van Asterd zijn met name actief op dit snijvlak van techniek en commercie. Zij hadden een belangrijke rol bij de totstandkoming van de huidige mobiele en vastelijn netwerken. Mijlpalen waren de allereerste nummerportering in Nederland, het operationaal management van een nieuwe mobiele telecom operator en de jarenlange liaisonfunctie met het Ministerie van Jusititie voor interceptie gerelateerde functies.
Processen als het complexe Interconnect Billing, Nummerplanbeheer en Mobile Virtual Operators werden succesvol geïmplementeerd.

Lees hier meer...

Informatie Technologie

Een wereld zonder Informatie Technologie is niet meer denkbaar. Bijna alle facetten van het dagelijkse leven worden er door beheersd. De voortschrijdende technologie heeft vele nieuwe toepassing mogelijk gemaakt. Elektronisch bankieren, contactloos betalen, sociale media, zijn hiervan slechts enkele voorbeelden.
Al deze systemen leveren veel informatie op, met mogelijk negatieve gevolgen voor de privacy van het individu. Big Data is zo groot geworden, dat niemand nog overzicht heeft. Waar komen die gegevens vandaan, hoe zijn ze ontstaan, hoe betrouwbaar zijn ze? Daarmee zijn ze een bron voor manipulatie geworden.
De consultants van Asterd zijn op deze gebieden actief en kunnen door hun technische en commerciële achtergrond een goede afweging maken tussen wat mogelijk en wat wenselijk is. Hun expertise rijkt van industriële automatisering tot bankapplicaties. In een aantal gevallen werden "first time" projecten uitgevoerd met nieuwe producten en systemen waarvoor nog geen referenties beschikbaar waren.

Lees hier meer....

Duurzame Energie

De behoefte aan energie blijft onveranderd hoog. Hoewel er nog voor vele tientallen jaren fossiele brandstoffen aanwezig zijn, zal de ontginning steeds moeizamer en dus duurder worden. Onbeperkt beschikbare energiedragers als wind en zon kunnen alleen dankzij enorme subsidies worden omgezet in bruikbare energie. De kosten zullen uiteindelijk niet lager zijn dan die voor fossiele brandstoffen.
Naast de vele technisch complexe systemen voor de opwekking van duurzame energie, is er ook een goedkoop en effectief alternatief: thermische systemen die zonlicht omzetten in heet water. Een door zonne-energie gevoed boilersysteem kan voorzien in het grootste deel van de behoefte aan verwarming en tapwater. Zowel in residentiële als in industriële omgevingen. De besparing die men op deze wijze kan bereiken, is vele malen groter dan met elektriciteit.
Onze consultants hebben vele projecten met thermische systemen uitgevoerd. In eigen beheer is een controller voor dergelijke systemen ontwikkeld.
Meer recent richt de aandacht van de consultants zich ook op het gebruik van waterstof(gas) als vervanger van fossiele brandstoffen zoals aardgas.
Bij een grootschalige productie zullen de kosten al gauw lager zijn dan zonne- en windenergie.

Management Consultancy

Beide consultants van Asterd ITT BV kunnen bogen op een jarenlange ervaring in ondersteunende en leidinggevende functies in het nationale en internationale bedrijfsleven. Zij hebben daarbij functies vervulg als

  • Interim Manager
  • Project Manager
  • Crisis Manager
  • Coach
Daaronder diverse keren bij "first time" projecten, de eerste toepassing van nieuwe technologieën, pilot projecten en andere eenmalige toepassingen.

Coaching

Als coach hebben wij zowel groepen als individuele personen begeleid. Naast het stimuleren van de creativiteit in het vinden van oplossingen willen wij ook de economische en maatschappelijke footprint inzichtelijk maken van technologische keuzes.
Wij ondersteunen met een kritische analyse van de probleemstelling, de selectie van mogelijke oplossingen en uiteindelijk het schrijven van een haalbaar businessplan.
Trainees moeten hun project verkopen, uitleggen en onderbouwen waarom voor een bepaalde (complexe) technologische oplossing is gekozen. En waarom andere, misschien eenvoudigere oplossingen, niet in aanmerking komen.
Wij stimuleren een kritische beschouwing van wat mogelijk is, wat wenselijk en wat haalbaar is.

Flexibel inzetbaar

Wij zijn flexibel inzetbaar, ook voor slechts een of enkele dagdelen per week. Wij hanteren geen minimum contractduur en geen opzegtermijn.
Onze all-in tarieven zijn zeker concurrerend te noemen, zonder verborgen kosten. Voor het eerste gesprek worden geen kosten in rekening gebracht. Vervolgens ontvangt u van ons een gedetailleerde offerte met een duidelijke opdrachtomschrijving.

Neem kontakt met ons op voor meer informatie.

Over ons

De beide oprichters van Asterd combineren operationele slagkracht met strategische beleidsvorming. Zij hebben diverse succesvolle projecten uitgevoerd op het grensgebied van technologie/commercie/beleid en in nauwe samenwerking met toezichthouders en regelgevende instanties.
In hun netwerk kunnen zij beschikken over specifieke expertise zodat geen enkele vraag onbeantwoord blijft.
Afbeelding Koning

Henk Koning

Studeerde aan de Hogere Zeevaartschool Amsterdam. Werkte voor een aantal multinationals, o.a. op de grote vaart. Was consultant bij Berenschot. Strategische beleid in de Telecom. Gespecialiseerd in sustainable energy. Was coach bij het Brabant Center of Entrepreneurship aan de TUE.
Afbeelding Maters

Gerard Maters

Studeerde Elektrotechniek en Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Werkte voor diverse multinationals o.a. in Polen, Duitsland en Belgë. Sinds 1995 zelfstandig consultant en interim manager.
Vooral gericht op operationeel, project- en crisismanagement. Was coach bij het Brabant Center of Entrepreneurship aan de TUE.
© 2021 Asterd Software Development & Realisatie, Breda - The Netherlands. All rights reserved